Destaca o seu traballo en contidos como empatía, escoita activa, percepcións dun conflito, habilidades comunicativas e emocionais,… Todas estas destrezas non só as comunica con acerto senón que consegue no alumnado toda a atención e interese pola aprendizaxe neste eido da resolución de conflitos, tan importante para a nosa sociedade.

Destaca o seu traballo…

También te puede interesar