O seu labor resulta un piar fundamental na creación de redes de convivencia positiva entre a mocidade do centro, converténdose esta en axente activo de cambio e protagonista na alternativa pacífica aos problemas cotiás do ámbito escolar. Coa súa excelente posta en escena logra establecer unha intercomunicación co alumnado que permite que expresen dúbidas, medos, inseguridades, formule preguntas… acadando así un clima óptimo para a aprendizaxe.

Piar fundamental da convivencia

También te puede interesar